www.ahsapstand.com içeriğine ilişkin yorum yapmak için bazı kişisel bilgilerin paylaşılması gerekmektedir. www.ahsapstand.com, kullanıcılarının izni olmaksızın www.ahsapstand.com Gizlilik Politikasında belirtilen kullanım alanları haricinde üçüncü kişilerle kişisel bilgiler ticari veya sair amaçlı paylaşmaz. www.ahsapstand.com'a sağlanan kullanıcı kişisel bilgileri, www.ahsapstand.com’ un Türkiye’deki sunucularında muhafaza edilmektedir. Kişisel bilgilerin, yetkisiz giriş ve ifşaya karşı korunması için şifreleme, fiziksel güvenlik ve benzeri gibi yöntemler kullanılmaktadır.


Çerez Kullanımı

Çerezler (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar), www.ahsapstand.com ziyaretlerinde kullanıcı bilgisayarında tercihleri kaydeden küçük metin dosyalarıdır. Çoğu çerez “oturum çerezi”dir ve www.ahsapstand.com ziyaretinden sonra kullanıcı bilgisayarından silinir. Kullanıcının internet tarayıcısı izin veriyorsa çerezleri kabul edilmeyebilir. www.ahsapstand.com’da reklam veren üçüncü kişilerin çerezleri www.ahsapstand.com’ un kontrolünde değildir.


Navigasyon ve Tıklama Bilgileri

Kullanıcılar www.ahsapstand.com’da dolaşırken, dolaştıkları sayfalara ve tıkladıkları buton ile bağlantılara ilişkin navigasyon ve tıklama bilgileri, ziyaret edilen sayfalar, sayfada kalınan süre gibi bilgilere ulaşabilmek için kaydedilmektedir. Bu bilgiler kullanıcı kimliğini ortaya çıkarmaz veya doğrudan kullanıcı ile ilişkilendirilmez. Bu bilgiler, www.ahsapstand.com hizmetlerinin analiz edilmesi ve geliştirilmesi, kullanımının artırılması, hukuki açıdan gerekli olan durumlarda bilgi sağlanması ile www.ahsapstand.com veya üçüncü kişilere ait web siteleri üzerinde kullanıcının ilgisini çekebilecek kampanya, promosyon ve yönlendirmeler için kullanılmaktadır.